Miễn phí vận chuyển với đơn hàng trên 500K

Mã giảm giá, voucher, coupon

Các loại voucher do Bluekids phát hành 

- Voucher có 2 loại, voucher giấy và voucher điện tủ đều có giá trị sử dụng như nhau.

 

Điều khoản sử dụng voucher như sau: 

- Không áp dụng với các chương trình khuyến mãi khác. 

- Không có giá trị quy đổi thành tiền, không hoàn trả tiền thừa.

- Phiếu chỉ có giá trị trong thời hạn ghi trên voucher